Innmåling på åpen grøft

Felttekniker på innmålingsoppdrag åpen grøft