Tilleggstjenester for Ledningsdata for planlegging

Ledningsdata for planlegging er en tjeneste vi tilbyr deg som skal planlegge/prosjektere. Tjenesten er med på å forenkle hverdagen for planleggere og rådgivende ingeniører. For å kunne planlegge et prosjekt er det nødvendig å innhente informasjon om hvilke kabler som ligger i prosjekteringsområdet. Hos oss kan du bestille ledningsdata for en rekke ledningseiere i ulike vektorformater, og få disse levert i UTM- og NTM-koordinater. I tillegg leverer vi også dataene som PDF.

For deg om skal planlegge/prosjektere, tilbyr vi også relevante tilleggstjenester mot et ekstra gebyr.

 

Terrengmodell

Du som rådgivende ingeniør, planlegger eller arkitekt kan få inkludert høydeverdi på ledningsdataene vi sender ut – dette vil effektivisere din hverdag!

Ledningsdataene mangler ofte høydeverdi og ut fra en terrengmodell kan vi tilordne estimerte dybdeverdier (Z-koordinater) på ledningsdataene. Dybdeverdien vi tilegner ledningsdataene er standardiserte og avhenger av fagområde.

Vi henter ut laserdata fra høydedata.no for deg, basert på prosjekteringsområdet du har tegnet inn i forbindelse med bestilling av ledningsdata for planlegging. Med utgangspunkt i laserdataene/punktskyene fra høydedata.no, genererer vi en terrengmodell (basert på TIN – Triangulated irregular network).

Deretter får ledningsdataene definerte høydeverdier (Z-koordinat) drapert på terrengmodellen, og blir dessuten tilpasset avhengig av hvilket fagområde ledningsdataene tilhører. Høyden på ledningsdataene som blir definert i forhold til terrengmodellen kalles en offset, og varierer om det for eksempel gjelder vann og avløp eller elektrisitet. Terrengmodellen leveres på standard DWG-format, men andre formater kan avtales.

Pris for terrengmodell finner du her.

 

Sjøkabler – få oversikt over sjøkabelnettet!

Skal du prosjektere i forbindelse med utbygging av for eksempel en ny havn eller bro, vil det også være nødvendig å innhente informasjon om kabler som går i sjøen. Slik informasjon kan være utfordrende å innhente. Sjøkabler er ikke alltid like nøyaktig dokumentert og beliggenheten kan være noe usikker. Men informasjonen vil kunne gi et inntrykk av hva som ligger på bunnen, slik at du kan ta høyde for dette videre i planleggingen.

Du kan bestille oversikt over sjøkabelnettet innenfor ditt prosjekteringsområde, samtidig som du bestiller ledningsdata. Vi henter inn og laster ned infrastruktur fra ulike kilder for deg. Dette inkluderer informasjon fra de netteierne vi har avtaler med, i tillegg til informasjon fra andre netteiere og fra åpne datasett (blant annet fra NVE).

Vi innhenter informasjonen fra ulike dataleverandører. Infrastrukturen klippes opp mot ditt inntegnede prosjekteringsområde og vi leverer på ønsket vektorformat og PDF.

Pris for sjøkabler finner du her.

 

Hvordan bestille tilleggstjenestene?

Tilleggstjenestene bestilles enkelt samtidig som du registrerer en henvendelse om Ledningsdata for planlegging i Ledningsportalen. Du fyller ut skjemaet på vanlig måte, og under steg fem kan du bestille den eller de tilleggstjenestene som er relevante for deg. Du må ha en bruker i Ledningsportalen for å benytte deg av tjenesten.

 

Dersom du har spørsmål knyttet til Ledningsdata, ta kontakt med oss på prosjekteringskart@geomatikk.no.