Tips til hvordan du laster opp et arbeidsområde i Ledningsportalen

Vi opplever stadig at flere entreprenører allerede har arbeidsområder (i form av vektorfiler / georefererte filer) som de ønsker å benytte i forbindelse med opprettelse av en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning i Ledningsportalen. I den forbindelse får vi også naturligvis flere spørsmål rundt denne funksjonaliteten. Geomatikk har derfor laget en video som tar for seg noen av utfordringene man kan støte på, samt forslag til ulike problemløsninger.

 

 

Arbeidsområdet kan importeres som SOSI, GeoJson, Shapefil (ZIP), GML (v3.0). Deretter velger man enten koordinatsystem WGS84, UTM eller NTM og angir korrekt sone. Ettersom GIS-filer eksisterer i utallige formater, koordinatsystemer og soner, samtidig som filene kan være kodet svært forskjellig, kan det allikevel oppstå utfordringer. Av erfaring oppstår det enkelte ganger utfordringer ettersom geometerien i filen rett og slett ikke er gyldig.