Viktig informasjon til alle som arbeider i nærheten av infrastrukturen tilhørende Tensio TS

For å øke sikkerheten for dere som skal arbeide i nærheten eller i tilknytning til Tensio TS sitt nettanlegg, innfører Tensio TS krav om bruk av appen GeoGrav/GeoDig fra 1. juni 2022.

Via mobilappen kan du enkelt: 

  • Hente frem graveprosjektene via en kartløsning
  • Varsle start/stopp graving med et tastetrykk (for å unngå ulykker ved gjeninnkobling av strømmen og raskere lokalisering av feil om uhellet først skjer)
  • Rapportere skade (i en overgangsfase må skade også varsles ved å ringe inn til Tensio TS)

GeoGrav/GeoDig er gratis og tilgjengelig i Google Play og App Store. Du bruker samme brukernavn og passord som i vår Ledningsportalen (tidl. Kundeportalen) for pålogging i appen.

 

Les mer om GeoGrav her