Viktig informasjon til deg som graver i Arva AS sitt dekningsområde

Logo Arva

Det vil fra 15.06.23 ikke lenger være mulig å be om kart i forbindelse med graving nær høyspentkabler i Arva AS sitt dekningsområde. Dersom arbeid kommer nær høyspentkabler vil det kreves en påvisning før kart utstedes. Det samme vil gjelde dersom innmeldte graving vil pågå nært lavspentkabler som er dokumentert med lav nøyaktighet. Dette for å sikre viktig infrastruktur, samt trygge den som arbeider nær Arva sine kabler.

Det vil fortsatt være mulig å be om kart til planleggingsformål via tjenesten «Kart for planlegging og prosjektering».