Vilkår for bruk av Ledningsportalen med tilhørende tjenester

Geomatikk ser et behov for i sterkere grad å formalisere bruken av Ledningsportalen med tilhørende tjenester. Når du logger deg på Ledningsportalen etter kl. 16:00 i dag, vil du bli anmodet om å gjennomgå og akseptere disse vilkårene.

Har du spørsmål, ta kontakt med salgs- og markedsdirektør Magne Kippervik på telefon 916 41 998 eller på e-post: magne.kippervik@geomatikk.no.