Oppdaterte vilkår – krav til arbeidsvarsling ved arbeid på eller ved offentlig vei

Bilde av arbeidsvarsling langs vei

For å ivareta sikkerheten til publikum, trafikanter og våre egne feltteknikere, ser Geomatikk et behov for å formalisere krav om arbeidsvarsling ved utførelse av våre tjenester knyttet til klarering ar arbeidsområde (Kabelpåvisning) og innmåling av ledningsnett (Ledningsmåling).

Den som utfører arbeid på eller ved offentlig vei, er i henhold til lov og forskrift ansvarlig for å oppfylle nærmere angitte krav til Arbeidsvarsling.

Bestiller av Gravemelding/Kabelpåvisning og Ledningsmåling er ansvarlig for å utføre Arbeidsvarsling i samsvar med lov og forskrift.

Dette er nå regulert i vilkårene for bruk av Ledningsportalen.

Etter torsdag ettermiddag, 09.03.23, vil du ved første gangs pålogging i Ledningsportalen bli anmodet om å gjennomgå og akseptere de oppdaterte vilkårene.