Hvordan vil jeg som ledningseier motta tilbakerapportering fra utbygger?

Geomatikk har utviklet funksjonalitet i GeoGrav-appen som gjør det enkelt å tilbakerapportere ikke flyttet kabel til ledningseier. Geomatikk vil videreformidle dette til de kundene vi utfører tjenesten for og du som ledningseier vil motta dokumentasjonen i Innsynsportalen. Vi tilbyr også ledningsmåling for stedfesting og dokumentasjon av flyttet/endret infrastruktur og vil videreformidle innmålingsdata til deg som ledningseier.