Bestillingsskjema for plan i KGrav

KGrav er tilgangsstyrt og brukes av infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter, Vegmyndighetene (kommunene og Statens vegvesen), andre offentlige forvaltere av områder det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider. Andre utbyggere kan også få krav om å levere plan for gravearbeider eller sende søknad om tillatelse til å legge infrastruktur i grunnen.

Kgrav laptop

Tilgang til KGrav - autoriserte brukere

KGrav er tilgangsstyrt og brukes av infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter, Vegmyndighetene (kommunene og Statens vegvesen) og andre offentlige forvaltere av områder det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider. Det er kun autoriserte netteiere og offentlige forvaltere som har tilgang til KGrav.

KGrav Administrator netteier: Last ned bestillingsskjema
(gjelder kun netteiere som deltar i KGrav)

Logg inn på KGrav
(gjelder kun netteiere som deltar i KGrav)

Registrering av planer for de som ikke har tilgang til KGrav

Dersom du ikke har tilgang til KGrav vil Geomatikk registrere planer for øvrige aktører. Dette kan du gjøre ved å sende inn en bestilling via skjemaet nedenfor.

Har du spørsmål?

Hva er fordelen med koordinering av planer for gravearbeider – KGrav?

KGrav er en løsning for koordinering av planer for gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser. Fordelene er blant annet:
  • Redusere antall gravinger
  • Hindre unødig forringelse av veigrunnen
  • Redusere ulemper for publikum og næringsdrivende
Les mer om KGrav her.

Hva koster det å legge inn en plan i KGrav?

  • Kr 4810,- ekskl. mva. for planer som krever koordinering
  • Kr 1900,- ekskl. mva. for planer som ikke krever koordinering

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no