Bestillingsskjema for plan i KGrav

KGrav er tilgangsstyrt og brukes av infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter, Vegmyndighetene (kommunene og Statens vegvesen), andre offentlige forvaltere av områder det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider. Andre utbyggere og i noen tilfeller privatpersoner kan også få krav om å levere plan for gravearbeider eller sende søknad om tillatelse til å legge infrastruktur i grunnen.

Kgrav laptop

Tilgang til KGrav

KGrav er tilgangsstyrt og brukes av infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter, Vegmyndighetene (kommunene og Statens vegvesen) og andre offentlige forvaltere av områder det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider. Det er kun autoriserte netteiere og offentlige forvaltere som har full tilgang til KGrav, med mulighet for å se infrastruktur og melde interesse for andres planer.


For deg som tilhører en organisasjon som er autorisert deltaker i KGrav

Administrator hos hver enkelt organisasjon kan bestille tilgang til brukere ved å benytte følgende skjema.

KGrav Administrator netteier: Last ned bestillingsskjema
(gjelder kun netteiere som deltar i KGrav)


For deg som er utbygger eller privatperson som skal melde inn arbeid i KGrav

Dersom du ikke tilhører en infrastruktureier eller veimyndighet kan du nå få en begrenset tilgang til KGrav. Du vil ikke se infrastruktur, men kan melde inn egne prosjekter. Vær oppmerksom på at flere kommuner krever at det er ledningseier som melder inn sitt prosjekt i KGrav. Priser for å opprette /sende inn en plan finner du her.

For å søke om KGrav tilgang (for deg som ikke deltar / har tilgang til KGrav), fyll ut skjema nedenfor og send inn (gratis):

Bestilling av bruker til KGrav for ikke-aktører
Fylles ikke ut av privatpersoner
Fylles ikke ut av privatpersoner
Angi hvilken kommune du skal planlegge i: *
reCAPTCHA
OBS: Tilgang til KGrav er personlig og kan ikke overdras til andre.

Du vil motta en e-post når påloggingsinformasjon er klar. Det vil normalt ta 7 virkedager fra bestillingsskjema er mottatt av Geomatikk til tilgangen er aktivert.

Brukerinformasjon og vilkår for bruk med taushetserklæring vil bli sendt deg for digital signering. Signering gjøres ved bruk av BankID.

Se vår brukerveiledning som beskriver hvordan du oppretter en plan i KGrav!

Se vår brukerveiledning som beskriver hvordan du følger opp en plan i KGrav!

Har du spørsmål?

Hva er fordelen med koordinering av planer for gravearbeider – KGrav?

KGrav er en løsning for koordinering av planer for gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser. Fordelene er blant annet:
  • Redusere antall gravinger
  • Hindre unødig forringelse av veigrunnen
  • Redusere ulemper for publikum og næringsdrivende
Les mer om KGrav her.

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no