Kan jeg få levert terrengmodellen sammen med ledningsdata?

Ja, vi kan blant annet tilby følgende:

  • Ledningsdata fra flere netteiere i Norge – både over og under bakken
  • Opplytting og innmåling av ledningsdata i felt fra 2d til 3d
  • Filkonvertering mellom de aller fleste formater