God nettdokumentasjon

Hvordan bør et ledningsnett dokumenteres? Og hvordan kan ledningsmåling og bruk av GIS bidra til effektiv drift? Har du tanker eller idéer? Send oss gjerne en epost!

Hvorfor det viktig med god nettdokumentasjon?

Cirka 30% av alle graveskader skyldes feil eller mangelfull nettdokumentasjon. Lav kvalitet på ledningsdata oppstår på grunn av slurvete registrering av nytt nett, manglende oppdatering av endringer, eller gjennom oppkjøp av nett som er dårlig dokumentert.

Dårlig informasjon fører til store kostnader som følge av skader og merarbeid i forbindelse med utbygging og vedlikehold av nettet. Mangelfulle kart kan også være en kilde til konflikt mellom netteiere og entreprenører. 

Hva kan gjøres for å heve kvaliteten på dokumentasjonen?

Et veldokumentert nettverk bidrar til å redusere antall skader, gjør utbygging og vedlikehold mer effektivt, og skaper tillit hos entreprenøren som får trygge kart å grave etter. Å sørge for kontinuerlig feltmåling etter behov, og bruk av ny teknologi for å effektivisere avviksregistrering og oppdateringer, er tiltak som øker kvaliteten på nettdokumentasjonen.

Ved hjelp av GNSS-utstyr kan data fra kabelpåvisninger og avviksregistrering lagres digitalt, og integreres i netteiernes interne systemer for synkronisering med eksisterende data.  Entreprenøren kan også laste ned dataene i maskinstyringssystemet for å få bedre oversikt når han eller hun graver. Å bruke en felttekniker som allerede er ute på oppdrag i grøfta til å oppdatere ledningsdata er et eksempel på hvordan teknologi og samordning kan bidra til heve kvaliteten på nettdokumentasjonen på en kostnadseffektiv måte.

Avviksinnmåling

Har du spørsmål?

Hvordan kan jeg unngå graveskader?

Opprett en henvendelse om gravemelding-/kabelpåvisning via vår Ledningsportal. Du vil da få en tilbakemelding på hvorvidt det ligger kabler i området du skal grave i – og om kablene trengs å påvises (merkes opp) før arbeidet settes i gang. Om det noen netteiere Geomatikk ikke har avtale med er du pliktig til å ta kontakt med disse selv.

Hvordan kan jeg bli en del av Samordnet Gravemeldingstjeneste

Ønsker du å beskytte din infrastruktur? Ta kontakt med med oss i marked

Hvordan kan jeg som netteier redusere antall graveskader?

Først og fremst gjelder det å beskytte sine kabler via god informasjon ut mot graveentreprenører, effektive løsninger og kabelpåvisning. Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike tjenestene vi kan tilby netteiere/ledningseiere.

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no