Hålogaland Kraft Nett har utvidet avtalen med Geomatikk

Hålogaland Kraft Nett utvider avtalen til også å omhandle påvisning i Narvik kommune. Fra 01.09.22 vil Geomatikk altså utføre påvisning i denne kommunen, på vegne av netteieren.