Hålogaland Kraft Nett har utvidet avtalen med Geomatikk

Hålogaland Kraft Nett har utvidet avtalen med Geomatikk til også å omhandle Narvik kommune. Oppstart 01.06.22.

Fra nevnte dato vil Geomatikk håndtere alle Gravemeldinger for Hålogaland Kraft Nett. Påvisninger vil i en overgangsperiode utføres av Hålogaland Kraft Nett i Narvik kommune. I forbindelse med innsending av en Gravemelding/Kabelpåvisning vil Geomatikk vil svare på om det må påvises eller ikke. Dersom det må påvises vil Hålogaland Kraft Nett motta ordre om påvisning fra Geomatikk. Hålogaland Kraft Nett tar deretter kontakt med deg for å avtale oppmøtetidspunkt for påvisningen.