Mørenett har signert avtale med Geomatikk

Mørenett har signert avtale om gravemeldingstjenesten fra 02.01.2020. Mørenett utfører selv påvisningstjenesten fram til 29.02.2020. Fra og med 01.03.2019 vil Geomatikk overta påvisningstjenesten.

Mørenett også signert avtale om utlevering av kart for planlegging og prosjektering, vaktordning og avviksmåling.