Oslo Havn har signert avtale med Geomatikk om Gravetillatelse

Avtalen gjelder søknadsbehandling tilknyttet Gravetillatelse. Det betyr at du må sende inn søknad ved graving på hele Oslo Havns tomt.  Avtalen trer i kraft fra og med 01.11.2020.