Rauma Energi Bredbånd har inngått avtale med Geomatikk

Rauma Energi Bredbånd har signert avtale om Samordnet Gravemeldingstjeneste. Geomatikk vil også utføre kabelpåvisning på vegne av denne netteieren. Oppstart i morgen 01.02.22. Rauma Energi Bredbånd har infrastruktur i Rauma kommune.