Rissa Kraftlag har utvidet avtalen med Geomatikk

Rissa Kraftlag har utvidet gravemelding- og påvisningsavtalen med Geomatikk til også å omhandle Osen kommune.