Søknad om arbeidstillatelse for Brønnøy kommune via Ledningsportalen

Fra og med 07.12.21 vil skjema for arbeidstillatelse også være tilgjengelig for Brønnøy kommune via ledningsportalen.no