Tussa Ikt har signert avtale med Geomatikk

Tussa Ikt har signert avtale om gravemeldingstjenesten fra 02.01.2020. Geomatikk utfører også påvisning for denne netteieren.

Tussa Ikt har i tillegg signert avtale om utlevering av kart for planlegging og prosjektering, vaktordning og avviksmåling. Netteieren har også signert avtale for brukerbetaling