Vestre Toten kommune – søknadsbehandling av VA-melding/Sanitærmelding

Fra 01.06.19 starter Vestre Toten kommune med søknadsbehandling av VA-melding/Sanitærmelding via Geomatikk sine tjenester. Skjema er tilgjengelig i kundeportalen.