Bestill oversikt over sjøkabler sammen med ledningsdata for planlegging

Visste du at du kan bestille informasjon om sjøkabler sammen med våre ledningsdata? Ved å sette bort denne jobben til oss, vil det bidra til å effektivisere din hverdag ytterligere!

Skal du prosjektere i forbindelse med utbygging av for eksempel en ny havn eller bro, vil det også være nødvendig å innhente informasjon om kabler som går i sjøen. Slik informasjon kan være utfordrende å innhente. Sjøkabler er ikke alltid like nøyaktig dokumentert og beliggenheten kan være noe usikker. Men informasjonen vil kunne gi et inntrykk av hva som ligger på bunnen, slik at du kan ta høyde for dette videre i planleggingen.

Vi henter inn og laster ned infrastruktur fra ulike kilder for deg. Dette inkluderer informasjon fra de netteierne vi har avtaler med, i tillegg til informasjon fra andre netteiere og åpne datasett (blant annet fra NVE). Informasjonen leveres på ønsket vektorformat.

 

Informasjon om sjøkabler bestilles enkelt under Tilleggstjenester der hvor du bestiller ledningsdata for planlegging. Du må ha en bruker i Ledningsportalen for å benytte deg av tjenesten.

 

Vi innhenter informasjonen fra ulike dataleverandører. Infrastrukturen klippes opp mot ditt inntegnede prosjekteringsområde, og vi leverer på ønsket vektorformat. Pris og vilkår for sjøkabler finner du her.

Vi tilbyr også bestilling av terrengmodeller sammen med ledningsdata for planlegging. Les mer om terrengmodeller her.

Dersom du har flere spørsmål knyttet til dette produktet, ta kontakt med oss på prosjekteringskart@geomatikk.no.