GeoGrav – Ledningsportalen i appformat

En felttekniker som tar bilde med GeoGrav-appen

GeoGrav er Ledningsportalen i appformat og er beregnet for maskinentreprenører og firmaer som jobber med graving. Appen hjelper deg med å holde oversikt over dine og firmaets graveprosjekter direkte fra mobilen eller nettbrettet. Her kan du enkelt finne frem til graveprosjektene via en kartløsning, registrere start/stopp av graving, se detaljer som status osv. knyttet til hvert enkelt prosjekt, og i tillegg fornye gravemeldinger. Alt dette mens du er ute i felt! Appen er selvsagt gratis og tilgjengelig både i Google Play og App Store.

Hvorfor GeoGrav?

Som graveentreprenør jobber man ofte med flere graveprosjekter samtidig og man befinner seg ofte ute i felt uten tilgang til PC. Med dette som bakgrunn har Geomatikk AS utviklet GeoGrav-appen. Her kan du enkelt finne frem til graveprosjektene fra Ledningsportalen via en kartløsning når du er ute i felt, samtidig som du kan se detaljer knyttet til hvert enkelt prosjekt. Det er mulig å konfigurere ulike tilgangsnivåer, rapportere skader via appen eller varsle om start/stopp av graving, for eksempel ved arbeid nær høyspentkabler.

 

Funksjonalitet i GeoGrav

Tilbakerapportering av ikke flyttet infrastruktur

I ledningsregistreringsforskriften stilles det krav til graveentreprenør/utbygger om å tilbakerapportere avdekket infrastruktur til ledningseier. GeoGrav-appen inneholder funksjonalitet som gjør det enklere å tilbakerapportere ikke flyttet kabel. Ved hjelp av en fotofunksjon i appen kan du enkelt ta georefererte bilder som automatisk knyttes til ordren og videreformidles til aktuelle ledningseiere. Disse bildene blir deretter tilgjengelig for ledningseier i ledningseiers Innsynsportal.

Les mer om hva tilbakerapporteringsplikten innebærer for deg som graveentreprenør/utbygger her.

Skaderapportering

Dersom det mot formodning skulle oppstå en skade på kabler/rør, kan man ta bilde av skaden/skadestedet og melde inn dette via et skjema direkte fra appen. Etter hvert som vi etablerer avtaler med de enkelte ledningseierne, vil dette erstatte dagens rapportering til ledningseier. Inntil dette er klart, vil rapporteringen kun gå til Geomatikk. I tillegg må ledningseieren varsles på vanlig måte. Du finner telefonnummer for å melde skade til ledningseier under navnet på ledningseieren når du registrerer skaden i GeoGrav-appen.

Varsling ved graving nær høyspent

Du som graveentreprenør kan via GeoGrav-appen varsle når du er aktiv på stedet med funksjonaliteten for start/stopp graving, samt melde fra om avdekking av høyspentkabler. De fleste e-verk krever at det gis varsel ved graving nær høyspentkabler. Dette for å unngå at det skjer ulykker ved gjeninnkobling av strømmen. Derfor er det viktig at du som graveentreprenør benytter funksjonen for start/stopp graving for å varsle om dette. Ledningseier vil få varsel om dette i ledningseiers Innsynsportal eller via DMS-integrasjoner.

Fornyelse av kart eller påvisning

Gyldighetsperioden på kart og påvisning er satt til 30 dager. Dette er i henhold til krav fra ledningseierne. I de tilfeller du har behov for å utvide arbeidsperioden på eksisterende gravemelding, kan fornyelse av kart eller påvisning enkelt gjøres via ordren i GeoGrav-appen.

Annen funksjonalitet i GeoGrav

  • Registrere ny gravehenvendelse/gravemelding fra felt – bestilling av kart, påvisning og innmåling
  • Oversikt over alle dine og firmaets ordre og tilhørende status
  • Vise dokumenter fra gravemeldingen (påvisningsorde) og fra offentlig saksbehandler (gravetillatelse/arbeidsvarsling)
  • Varsle ledningseier om avdekking av kritisk infrastruktur
  • Motta varsel i appen når nye dokumenter på gravemeldingen (påvisningsorde) og dokumenter fra offentlig saksbehandler (gravetillatelse/arbeidsvarsling) er tilgjengelig
  • Motta varsel når det er 3 dager til arbeidsperioden i gravmeldingen utløper
  • Motta varsel når ferdigmelding på den offentlige søknaden må innleveres

Ulike tilgangsnivåer

Basert på tilbakemeldinger fra de større entreprenørene, har vi utviklet appen slik at brukerens mulighet til å bestille en påvisning kan begrenses. Selskapets administrator kan selv tildele tilgangsnivå ved opprettelse av nye brukerkontoer.

Tilgang

GeoGrav er gratis og tilgjengelig både i Google Play og App Store (søkeord ‘GeoGrav’). Du bruker samme brukernavn og passord som i Ledningsportalen.

Det utvikles stadig funksjonalitet som vil forenkle din hverdag ytterligere. Det er derfor viktig at du kommer med innspill.

NB! GeoGrav og GeoDig er to navn på samme app, og vi forstår at dette kan være forvirrende. Hvis du søker på GeoGrav i App Store for IOS kommer appen navngitt som GeoDig opp. Dette er den samme appen, og det er bare å laste ned!

QR-kode for å laste ned GeoGrav-appen

Eller klikk her for å laste ned GeoGrav-appen!

 

Har du spørsmål til dette? Kontakt oss gjerne, så tar vi en prat!

Kontakt oss ved å ringe telefon +47 915 09 146 eller ved å sende e-post til firmapost@geomatikk.no