Skal du i gang med et graveprosjekt på egen eiendom? Spør før du graver!

Vet du hva som skjuler seg under bakken?

Visste du at du som skal grave eller utføre annet grunnarbeid er pliktig til å undersøke om det finnes ledninger under bakken før du setter i gang, selv om du bare skal grave på egen eiendom? Det kan for eksempel hende at du skal:

 • Utføre drenering
 • Bygge garasje
 • Gjøre endringer i oppkjørselen
 • Bygge platting
 • Anlegge badebasseng
 • Sette opp hekk eller gjerde

Bakken er full av kabler og rør som gir oss strøm, varme, vann og kommunikasjonsforbindelser, og flere ledningseiere opplever skader på disse kablene som egentlig kunne vært unngått.

I fjor skrev eksempelvis nettselskapet Elvia følgende i en artikkel på deres nettsider: «Elvia opplever dessverre mange skader og strømbrudd som skyldes graveskader på kabler, gjerdestolper og jordspyd som slås i kabler og lignende. Dette er skader som kan unngås dersom den som utfører anleggsarbeidet får utført en kabelpåvisning før arbeidet starter.» Ved å gjøre ting i riktig rekkefølge når du skal realisere drømmeprosjektet, reduserer du altså risikoen for å skade infrastrukturen.

Eksempler på infrastruktur som kan bli skadet kan være:

 • Strømkabler
 • Fiberkabler
 • Telecom

Eller private kabler, som for eksempel:

 • Inntakskabel for TV/internett
 • Fiberkabel inn til husveggen
 • Kabel mellom bolig og garasje, kabler til belysning i garasjeanlegg, el-bil-ladere etc.


Hva hvis disse ble skadet? Hvilke konsekvenser har det for deg?

Disse kablene er nemlig ditt ansvar, og det er ditt ansvar å vite om og rette opp hvis disse kablene blir skadet. Hvilken betydning har dette lurer du sikkert på?

 1. Du og andre kan miste tilgang til viktig infrastruktur – du kan miste strømmen i garasjen, eller i verste fall mørklegge hele nabolaget.
 2. Det kan bli dyrt – er du uheldig å skade en kabel kan du bli stilt økonomisk ansvarlig.
 3. Det kan medføre fare for liv og helse – skader på elektriske kabler kan føre til personskader og kan være livsfarlig.

Nettselskapet Tensio uttalte nylig følgende i en artikkel i Adresseavisen/MN24: «Graving i egen hage kan medføre livsfare. Det kan også bli veldig dyrt hvis du kutter over strømledninger» Les hele artikkelen her (NB! Krever abonnement)

Så hva kan du gjøre? Send inn en gravemelding før du setter i gang!

Det er altså ikke mer komplisert enn som så. Ved å opprette en bruker og sende inn en gravemelding via Ledningsportalen.no overholder du din undersøkelsesplikt, og vil kunne være sikker på at du graver trygt når jobben skal utføres. Du kan også ta kontakt med oss på følgende telefonnummer: 915 09 146, hverdager kl 07.00 – 16.00.

Utfallet av en gravemelding kan være 1 av 3:

 1. Det finnes ikke kabler i ditt område og du får klarsignal til å sette i gang
 2. Du mottar et kart du kan grave etter
 3. Det kommer en felttekniker ut og markerer kablene på bakken

NB! Utfallet av en gravemelding baseres på den dokumentasjonen vi i Geomatikk har mottatt fra kjente ledningseiere. Private kabler inngår ikke i denne dokumentasjonen. Dersom du vet eller mistenker at det kan ligge private kabler innenfor ditt graveområde (se eksempler over), er det viktig at du under bestilling legger til tilleggstjenesten «Påvisning av andre ledninger». Da vil vi avtale en påvisning for å få avdekket og eventuelt markert dine private kabler.

Ved å sende inn en gravemelding blir du altså gjort kjent med om det befinner seg kabler i terrenget der hvor du skal utføre gravearbeidet og eventuelt hvor, noe som reduserer risikoen for både materielle skader og personskader. Dersom du ønsker en grundigere forklaring av hvordan du som privatperson sender inn en gravemelding, kan du se brukerveiledningsvideoen under:

Hva koster det?

Når du som privatperson skal utføre grunnarbeid på egen tomt/eiendom, er du å anse som både byggherre og grunneier. Det innebærer at tjenesten i de fleste tilfeller er gratis. Dersom gravemeldingen resulterer i en kabelpåvisning, er dette også gratis så lenge denne bestilles og leveres mer enn 5 virkedager før ønsket leveringsdato. Legger du derimot til en eller flere tilleggstjenester, vil dette alltid medføre gebyr (eksempelvis Påvisning av andre ledninger). Du kan lese mer om priser her.

Du kan lese mer om gravemelding for privatpersoner på Ledningsportalen.no.