Har du en nedgravd oljetank i hagen? Grav den opp i sommer!

Har du en oljetank på eiendommen din? Fossil oljefyring blir forbudt fra 2020 – men frem mot årsskiftet kan du få økonomisk støtte til å fjerne denne av ENOVA. Geomatikk er opptatt av miljøet, og vi oppfordrer alle til å gå over til fornybare varmekilder. Det vil dessuten gi deg lavere energiutgifter på sikt – i tillegg til at du unngår oljelekkasjer og reduserer klimagassutslippene.

Noen tips – før du setter i gang med arbeidet:

  • Bruk en maskinentreprenør for utføring av gravearbeidet. Profesjonelle maskinentreprenører vet hva de gjør, og på den måten reduserer man faren for eventuelle skader og økonomiske overraskelser.
  • Sommerferien er en ypperlig periode for gravearbeid. Da slipper man tele, det er mindre trafikk (raskere bortkjøring av avfall), og man kan rømme på hytta mens arbeidet blir utført.
  • Påse at du / entreprenør (vedkommende som skal utføre arbeidet) har registrert en Gravemelding/kabelpåvisning hos Geomatikk. Henvender du deg til Geomatikk før du setter i gang gravearbeider, er dette med på å redusere faren for skader. Vi leverer ut opplysninger om ledningsnettet til over 160 ledningseiere i hele landet. Du får svar ett sted, og kabelpåviser utfører påvisning for flere ledningseiere.

 

Les om støtteordningen på ENOVA sine nettsider.
Rettigheter foto: Mitsubishi Electric Europe B.V