Nyheter og oppdateringer – ledningsdata for planlegging

Visste du at vi kan innhente ledningsdata på vegne av netteiere vi ikke har avtale med? I tillegg har det nå blitt mye enklere å bestille underlag i forskjellige filformater og koordinatsystemer. Har du allerede arbeidsområdet / prosjekteringsområdet i SOSI/Shape/GML-format kan du dessuten enkelt laste det opp når du registrerer en ny henvendelse.

 

Innhenting av ledningsdata for netteiere vi ikke har avtale med

Geomatikk leverer i dag ledningsdata for planlegging etter avtale med flere netteiere. Men visste du at Geomatikk det siste året har utvidet tjenesten – og at nå vi er behjelpelige med å hente inn ledningsdata også fra netteiere vi ikke har avtale med?

Vi kan altså kontakte alle netteierne vi finner i ditt prosjekteringsområde – og etterspørre ledningsdata hos den enkelte netteier. Deretter leverer vi ut komplette datasett sammen med ledningsdata vi allerede har tilgang til. Om nødvendig konverterer vi til SOSI-format – slik at all ledningsdata fra oss leveres på samme format og koordinatsystem. Selve bestillingen gjøres i Ledningsportalen.

I enkelte tilfeller kan det hende at vi ikke klarer å innhente ledningsdata for de ønskede netteierne. Dette kan skyldes at netteier selv ønsker å levere ut data, eller at vi ikke mottar en bekreftelse innen rimelig tid. Du vil allikevel få en konkret tilbakemelding fra oss over hvilke netteiere du selv bør kontakte direkte.

Husk – du står selvsagt fritt til å kontakte netteierne selv dersom du ønsker det.

Med denne løsningen ønsker Geomatikk å effektivisere hverdagen til rådgivende ingeniører, planleggere og andre som trenger ledningsdata for planlegging. I stedet for at du må kontakte hver enkelt netteier, vil vi gjøre denne jobben for deg. Resultatet er at du vil motta en mest mulig komplett pakke over ledningsdata i ditt prosjekteringsområde. I tillegg vil vi så langt det er mulig, levere data på samme format, koordinatsystem og struktur – slik at du ikke trenger å bruke tid på transformering og tolkning.

 

Bestilling av ledningsdata i mange forskjellige filformater og koordinatsystemer

I Ledningsportalen bestiller du ledningsdata enten i SOSI (UTM32) eller PDF-format. Men ved bruk av ny funksjonalitet kan du enkelt bestille underlagene i andre filformater slik som DWG, DXF eller SHAPE, samt i andre koordinatsystemer og soner (NTM / UTM). Dette gjelder også for de netteierne vi innhenter ledningsdata på vegne av.

 

 

Enkel import av arbeidsområdet

Dersom du allerede har et arbeidsområde (prosjekteringsområde) i form av en SOSI-, GeoJson-, Shapefile- (ZIP) eller GML (v3.0) fil, så kan den enkelt legges inn i vår kartklient når du oppretter en henvendelse. På den måten slipper du å måtte tegne inn arbeidsområdet manuelt, og du kan i stedet bruke den eksisterende filen du allerede har. Løsningen støtter både flate- og linjeobjekter, og du kan i tillegg legge på buffer (oppgis i meter som i eksempelet nedenfor).