Smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo kommune

Du som bestiller må kontakte mottaket dersom bestilt påvisning skal pågå inne på et anleggsområde der det må fremlegges dokumentasjon på negativ Covid-19-test. Ta kontakt med oss på 91509146.