Tilleggstjenester for gravemelding

Banner bilde som lister opp tilleggstjenester

For deg som registrerer en henvendelse om gravemelding / kabelpåvisning for å klarere et arbeidsområde, kan vi tilby relevante tilleggstjenester mot et ekstra gebyr. I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over hva de forskjellige tilleggstjenestene er, samt hvordan du kan bestille disse.

Påvisning i stedet for kart

  • Få påvisning selv om ledningseier beslutter grav etter kart
  • Geomatikk påviser de kablene du vanligvis ville fått et kart på

Enkelte ledningseiere kan bestemme at det i visse tilfeller er tilstrekkelig å grave etter tilsendt ledningskart. I disse tilfellene vil ikke kablene/ledningene for disse ledningseierne bli påvist uten at du selv bestiller dette som en tilleggstjeneste. Allerede ved registrering av gravehenvendelsen kan du nå velge at du ønsker påvisning uansett, selv om ledningseier kun sender kart.

Ved å få infrastruktur for alle ledningseiere påvist sikrer du deg ytterligere mot graveskade. Du vil få markert hvor i terrenget alle kabler/ledninger faktisk befinner seg og får et komplett bilde over hele arbeidsområdet. Sjansen for at du som utfører arbeidet tolker kartet feil reduseres, og på den måten minker sjansen for at du påfører kabler/ledninger utilsiktet skade. All statistikk viser at sjansen for graveskade reduseres betraktelig hvis påvisning blir utført – også i de tilfeller der det er godt dokumenterte kabler/ledninger.

Digitale påvisningsmerker til maskinstyring

  • Få påvisningsmerkene rett inn i maskinstyringssystemet
  • Påvisningsmerkene blir målt inn med GPS og leveres på LandXML-format

Ved påvisning kan vi måle inn merkene slik at de kan overføres digitalt – rett inn i maskinstyringssystemet. Dette reduserer risikoen for graveskader og du slipper utfordringen med at spraymerkene på bakken forsvinner grunnet værpåkjenning og annen aktivitet.

Les mer om Digitale påvisningsmerker til maskinstyring her

Påvisning av andre ledninger

  • Påvisning av ledninger hvor Geomatikk ikke har avtale
  • Utføres til fastpris når vi allerede er på stedet

I mange tilfeller vil arbeidet kunne komme i konflikt med andre ledninger hvor Geomatikk ikke har avtale om påvisning. Geomatikk kan påta seg å påvise slike ledninger dersom disse ledningseierne ikke er i stand til å påvise sitt eget nett.

Garantert levering: Dag og tid

  • Bestill påvisning til en bestemt dato og klokkeslett
  • Optimaliser planlegging og fremdrift i gravearbeidet

Når du registrerer en gravemelding med ønsket påvisningsdato, vil vi etterstrebe å levere påvisning på denne datoen dersom påvisning er nødvendig. Vi kan imidlertid ikke garantere leveranse på ønsket dato, med mindre du bestiller med garantert levering.

Trenger du påvisning på en bestemt dag og tid, kan du nå bestille Garantert levering: Dag og tid mot et ekstra gebyr. Dette kan være spesielt nyttig i tilfeller der man er avhengig av veistenging, andre spesielle sikringstiltak eller øvrige forhold som krever at Geomatikk AS møter til et bestemt tidspunkt.

Innmåling av ledninger

  • Innmåling av nye anlegg på åpen og lukket grøft
  • Opplytting og innmåling av eksisterende traseer

Har du behov for innmåling innenfor det inntegnede arbeidsområdet også? Da angir du den/de ledningseier(e) du ønsker innmåling for, og vi sørger for at hele dokumentasjonsprosessen blir godt utført. Geomatikk AS har oversikt over hvilke krav den aktuelle ledningseieren har til leveransen. Innmåling og leveranse blir alltid utført i henhold til ledningseiers krav og i henhold til Ledningsregistreringsforskriften.

Les mer om innmåling av ledninger her

Hvordan bestille tilleggstjenester?

Tilleggstjenestene bestilles enkelt samtidig som du registrerer en gravemelding i Ledningsportalen. Du fyller ut skjemaet på vanlig måte, og under steget «Tilleggstjenester»  kan du bestille den eller de tilleggstjenestene som er relevante for deg.


Logg inn i Ledningsportalen her

Hva koster det?

På siden vår «Priser og vilkår» kan du lese om hva de forskjellige tilleggstjenestene koster dersom du bestiller en eller flere av disse.

Les mer om våre priser og vilkår her

Har du spørsmål angående våre tilleggstjenester for gravemelding?
Kontakt oss ved å ringe telefon +47 915 09 146 eller ved å sende e-post til firmapost@geomatikk.no