Viktig informasjon til entreprenørene i Odda regionen – fra Fagne AS

Geomatikk AS overtar kabelpåvisning for Fagne AS, avd Odda.

Fagne AS, Område Odda/Røldal(tidligere Odda Energi Nett AS) vil fra 01.01.23. overlate all kabelpåvisning og arbeid ifbm dette til Geomatikk AS.

Dette er i tråd med annen praksis i Haugaland Kraft AS /Fagne AS.

Ved behov for kabelpåvisning av nett og kabler til Fagne AS må dere ta kontakt med eller logge dere inn på Ledningsportalen.no.

Les her for mer informasjon: Gravemelding og kabelpåvisning – Ledningsportalen

Vakttelefon Geomatikk 915 09 146

Dette gjelder også fibernett fra Haugaland Kraft Fiber AS.

Nærved arbeid bestilles iht rutine hos Fagne AS, Arbeid nær elektrisk anlegg | Fagne

Fagne AS følger retningslinjer og bestillingsprosedyrer iht avtaler inngått mellom Geomatikk AS og Fagne AS.

Ved spørsmål kontakt Ingve Bakketun 917 22 938.

Ingve.bakketun@fagne.no