Ledningseiere med ny betalingsmodell

Om det skal betales gebyr for kart eller påvisning er opp til ledningseieren.

Om kundeportalen

Ledningseiere med ny betalingsmodell

Nedenstående ledningseiere har besluttet at utlevering av kart og påvisning i felt skal i noen tilfeller betales av Bestilleren i henhold til nye priser og vilkår fra 01.juli 2022.

Drammen kommune 01.07.2022
Elinett - Istad Nett 01.07.2022
Fagne/Haugaland Kraft Nett 01.07.2022
Hafslund Oslo Celsio 01.07.2022
Føie - Ringerikskraft Nett 01.07.2022
Glitre Nett ØST (tidl. Glitre Energi Nett) 01.07.2022
Lede/Skagerak Nett 01.07.2022
Å Energi Varme AS (tidl. Agder Energi Varme) 01.07.2022
Bredbåndsfylket Troms 01.07.2022
Føre - Midt-Telemark Kraftlag 01.07.2022
Linja/SFE Nett 01.07.2022
Mellom AS 01.07.2022
Rennebu kommune 01.07.2022
Rissa Kraftlag Bredbånd 01.07.2022
Romsdalsnett/Rauma Energi 01.07.2022
Svorka Bredbånd 01.07.2022
Tussa IKT 01.07.2022
Vardar Varme 01.07.2022
Brakar, Drammen 01.07.2022
Mo Fjernvarme 01.07.2022
Rauma Energi Bredband 01.07.2022
Sira Kvina Kraftselskap 01.07.2022
Sund Bredbånd 01.07.2022
Østfold Energi 01.07.2022
Glitre Nett SØR (tidl. Agder Energi Nett) 01.07.2022
Arva 01.07.2022
Statnett 01.07.2022
Ringerike kommune 01.07.2022
Skien kommune 01.07.2022
Tensio TS 01.07.2022
Eviny Digital (BKK Digitek) 01.07.2022
Norgesnett 01.07.2022
Hvaler kommune 01.07.2022
Statkraft Varme 01.07.2022
Steinkjer kommune 01.07.2022
BKK Nett 01.07.2022
Tensio TN 01.07.2022
Rakkestad kommune 01.07.2022
ALUT - Alta Kraftlag 01.07.2022
Larvik kommune 01.07.2022
Akershus Energi Varme 01.07.2022
Ishavslink 01.07.2022
Universitetet i Bergen 01.07.2022
NEAS Fiber 01.07.2022
Linea/Helgelandskraft 01.07.2022
Telia Norge (Get + TDC) 01.07.2022
Bamble kommune 01.07.2022
Moss kommune 01.07.2022
Vitnett 01.07.2022
Eidsiva Bredbånd 01.07.2022
Enivest 01.07.2022
Istad Fiber 01.07.2022
Kinn kommune 01.07.2022
Nordvest Fiber 01.07.2022
Porsgrunn kommune 01.07.2022
Solør Bioenergi (Premco Trepellets) 01.07.2022
Statkraft Energi 01.07.2022
Tromsø kommune 01.07.2022
Viken Fiber 01.07.2022
Nordkraft Fiber/Hålogaland Bredbånd 01.07.2022
OBOS OpenNet 01.07.2022
NTE Telekom 01.07.2022
Signal Bredbånd 01.07.2022
Afiber 01.07.2022
Alta kommune 01.07.2022
Telenor 01.07.2022
Altibox 01.07.2022
Altibox carrier 01.07.2022
Tønsberg kommune 04.07.2022
Rælingen kommune 04.07.2022
Gigafib Holding 04.07.2022
GlobalConnect 04.07.2022
REN Røros Digital AS 07.07.2022
Numedal Fiber 08.07.2022
Numedal Energi 08.07.2022
Tafjord Connect 11.07.2022
Karmøy kommune 21.07.2022
Fredrikstad Fjernvarme 04.08.2022
Sandefjord kommune 24.08.2022
Noranett AS (tidl. Hålogaland Kraft Nett) 31.08.2022
Sandefjord Bredbånd 31.08.2022
Elvenett AS 09.09.2022
Nettselskapet AS 14.09.2022
Oslofjord Varme 10.10.2022
Hafslund Fiber AS 31.10.2022
Hammerfest kommune 01.01.2023
Årnes Vannverk SA 03.01.2023
Ås kommune 27.02.2023
N0r5ke Fibre AS 05.05.2023
Ullensaker kommune 19.06.2023
Helgeland Kraft 23.10.2023
Trollfjord bredbånd 10.11.2023
Sørreisa kommune 01.03.2024
NTNU 01.05.2024

Har du spørsmål?

Hvilke priser og vilkår gjelder for bestilling av ledningsmåling?

Bestillingsløsningen for ledningsmåling består av et skjema som fylles ut. Etter at skjema er fylt ut og sendt inn av deg behandles henvendelsen som en prisforespørsel. Vi ser på jobben og vurderer omfanget (størrelse, beliggenhet, antall meter ledninger som skal måles inn). Deretter sender vi deg en tilbakemelding på hva jobben vil koste. Har ditt firma rammeavtale med Geomatikk vil du få tilbakemelding på pris basert på avtalen. For å bestille ledningsmåling logger du inn i Ledningsportalen. Du kan enten bestille som en egen henvendelse, eller som en tilleggstjeneste samtidig som du bestiller Gravemelding/Kabelpåvisning.

Hvilke priser og vilkår gjelder ved bestilling av offentlige søknader?

Behandling av søknader er normalt gebyrbelagt. Her gjelder kommunens gebyrregulativ.


Finn mer informasjon om priser og vilkår for KGrav-planer her.

 

Hvor lenge er en gravemelding gyldig?

En gravemelding er gyldig i 30 dager fra enten:

a. klarsignal er gitt,
b. kartutlevering er foretatt; eller
c. kabelpåvisning er utført

Dette betyr at et kart eller en påvisning kun er gyldig i 30 dager. Bakgrunnen for dette er blant annet at det kan ha skjedd endringer i netteiers infrastruktur og/eller dokumentasjon i etterkant av at gravemeldingen er registrert. Skal det gjennomføres grunnarbeider etter 30 dager, må derfor gravemeldingen fornyes. Dette kan enkelt gjøres direkte via eksisterende gravemelding i Ledningsportalen eller GeoGrav-appen. Gyldighetsperioden er satt på bakgrunn av spesifikasjoner fra netteierne som Geomatikk utfører gravemelding- og kabelpåvisningstjenesten på vegne av. Dersom du har spørsmål til bakgrunnen for gyldighetsperioden, må dette tas opp direkte med den aktuelle netteieren.

Sentralt ledningseierregister

Ledningsdata for planlegging

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no