Beskytt infrastrukturen din

Graveskader kan medføre store negative konsekvenser – både for entreprenører, netteiere og for samfunnet generelt. Hvordan oppstår disse skadene, og hva kan vi gjøre for å forhindre dem?

VA-sanitærmelding

Hvordan oppstår graveskader?

Hvert år gjennomføres det mer enn 140 000 gravearbeider i Norge, og i forbindelse med cirka 3000 av disse meldes det inn skader til Geomatikk. De aller fleste forårsakes av en gravemaskin, men forklaringene kan være mange; mangelfulle kart, dårlig dokumentasjon, uforsiktighet fra den som graver, at det graves uten påvisning, eller at spraymerker og målepinner fra påvisning blir borte.

Entreprenørene har mange aktører, regler og dokumentasjonskrav å forholde seg til. I tillegg fins det komplekse søknadsprosesser som kan øke risikoen for misforståelser. Kart kan feiltolkes, og gravemeldinger kan bli fylt inn på feil måte eller i verste fall ikke bli fylt ut i det hele tatt.

Mange netteiere sliter også med mangelfull dokumentasjon av ledningsnettet. Noen kabler og traseer kan fra langt tilbake i tid være digitalisert for hånd, eller tegnet inn for frihånd lenge før vi fikk avanserte innmålingsverktøy ved bruk av GPS/GNSS. Disse kablene har derfor usikker beliggenhet og ligger ikke nødvendigvis som vist på kartet.

Les mer om hvordan Geomatikk bidrar til å bedre dokumentasjonen tilknyttet landets ledningseiere.

Hva vi gjør for å redusere antall skader

Cirka 45% av alle graveskader som meldes inn til Geomatikk oppgis å være forårsaket av at informasjonsgrunnlaget er mangelfullt. Denne andelen (45%) koster netteierne 25-50 millioner kroner i reparasjonskostnader årlig. Å sørge for at alle som skal grave registrerer en gravemelding, og at graveren får pålitelig informasjon å grave etter er derfor essensielt dersom vi skal redusere antall skader.

Ved å gjøre det enklere for entreprenører og privatpersoner å forstå og bruke ordningene for gravemelding og kabelpåvisning, kan vi redusere kostnadene for reparasjoner. Og ettersom vi sørger for kontinuerlig oppdatering og forbedring av ledningsdokumentasjonen kan vi unngå at det graves etter dårlige kart. Økt bruk av digitale målingsmetoder og kommunikasjonsverktøy kan bidra til å løse begge disse utfordringene. Dersom vi finner feil ved dokumentasjonen i forbindelse med en påvisning (for eksempel at kabler ligger annerledes enn som vist på kartet), kan våre feltteknikere måle inn korrekt trase og levere dette tilbake til netteierne slik at de får informasjonen korrekt inn i sine GIS-systemer.

Hva synes du?

Ledningsportalen er et samlingssted for entreprenører, netteiere, og andre som jobber med ledninger og graving. Vi ønsker å løfte frem dine tanker og meninger her på nettsiden – i artikler og i nyhetsbrev. Send oss gjerne en epost om du har noe å dele!

Geomatikk beskytter landets infrastruktur

Geomatikk sin hovedoppgave er å beskytte landets infrastruktur. Dette gjør vi gjennom å utvikle digitale tjenester som forenkler kommunikasjonen mellom entreprenører, netteiere og folk flest. Dette kombinert med personlig service og oppfølging. Gjennom Ledningsportalen og vår samordnede tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning kan entreprenørene forholde seg til ett digitalt verktøy og én kabelpåviser, selv om prosjektet berører ledningene til mange ulike netteiere.

I dag utfører Geomatikk tjenesten gravemelding og kabelpåvisning for mer enn 190 netteiere. Dette er både effektiviserende, kostnadsbesparende og oversiktlig for de som skal grave. I stedet for at hver enkelt netteier sender et kart og er representert med hver sin påviser i det aktuelle arbeidsområdet, kommer Geomatikk ut og gjør jobben for de fleste netteierne! På den måten får den som skal grave en samlet og oversiktlig tilbakemelding.

Har du spørsmål?

Hvordan kan jeg unngå graveskader?

Opprett en henvendelse om gravemelding-/kabelpåvisning via vår Ledningsportal. Du vil da få en tilbakemelding på hvorvidt det ligger kabler i området du skal grave i – og om kablene trengs å påvises (merkes opp) før arbeidet settes i gang. Om det noen netteiere Geomatikk ikke har avtale med er du pliktig til å ta kontakt med disse selv.

Hvordan kan jeg endre min informasjon i Sentralt Ledningseierregister?

Har du tips om netteiere som ikke er oppgitt i oversikten, ønsker å endre kontaktopplysninger eller andre tilbakemeldinger tilknyttet din kommune, ta kontakt på: ler@geomatikk.no

Hvordan kan jeg bli en del av Samordnet Gravemeldingstjeneste?

Ønsker du som netteier å beskytte din infrastruktur? Ta kontakt med med oss.

Hvordan kan jeg som netteier redusere antall graveskader?

Først og fremst gjelder det å beskytte sine kabler via god informasjon ut mot graveentreprenører, effektive løsninger og kabelpåvisning. Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike tjenestene vi kan tilby netteiere/ledningseiere.

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no