Jeg jobber med graving

På denne siden finner du informasjon og nyheter for deg som jobber med graving.

Velg det alternativet nedenfor som beskriver deg best for å komme i gang.

Geomatikk-ledningsanvisning-2

Jeg trenger påvisning av kabler i mitt graveområde

Unngå unødvendige graveskader ved å spørre lokale netteiere om hvor kabler og rør er gravd ned før du begynner å grave.

Jeg ønsker å bestille digital påvisning til maskinstyring

Få merkene fra påvisningen rett inn i maskinstyringssystemet i gravemaskinen din. Les mer om tjenesten her.

Jeg ønsker en oversikt over mine gravehenvendelser ute i felt

GeoGrav - vår mobilapp gir deg enkel tilgang, oversikt og informasjon om gravearbeidene dine ute på grøfta.

Jeg skal søke om tillatelse fra kommunen

Arbeider som er i berøring med offentlig grunn, og/eller utføres i kommuner med generell gravemeldingsplikt, krever tillatelse fra kommunen. Det samme gjelder dersom du skal gjøre arbeider på offentlige vann- og avløpsanlegg eller eksisterende ledningsanlegg i offentlig grunn. 

Jeg trenger ledningsdata for planlegging

Ledningsinformasjon for deg som ikke skal grave, men som trenger en komplett oversikt over infrastrukturen i ditt planområde. 

Jeg vil varsle om en skade som er oppstått

Dersom det oppstår en skade i forbindelse med graving, må blant annet den aktuelle netteieren kontaktes umiddelbart. Les mer her om hvilke andre prosedyrer du bør foreta deg.

Jeg ønsker en oversikt over ledningseiere i min kommune

Få en oversikt over ledningseiere i landet vårt, og hvordan du kontakte de på enklest mulig måte.

I Ledningsportalen kan du registere gravemelding for mange netteiere,
og søke om tillatelser fra kommunen på ett sted. 

Drone-photo square

Hva er en Gravemelding?

Bakken er full av kabler og rør som gir oss strøm, varme, vann og kommunikasjonsforbindelser. Ved å gjøre ting i riktig rekkefølge når du skal realisere drømmeprosjektet reduserer du risikoen for å skade infrastrukturen.

Alt på ett sted i Ledningsportalen

I Ledningsportalen kan du registrere gravemelding, bestille kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging, samt søke om ulike tillatelser fra kommunen og Statens Vegvesen. Du får full oversikt over prosjektene dine, og holder deg oppdatert på nyheter fra bransjen. 

geomatikk2017_webb-8007178

Tilleggstjenester for Ledningsdata for planlegging

Ledningsdata for planlegging er en tjeneste vi tilbyr deg som skal planlegge/prosjektere. Tjenesten er med ...

Påvisning i stedet for kart – En tilleggstjeneste ved registrering av gravemelding

For deg som registrerer en henvendelse om gravemelding / kabelpåvisning for å klarere et arbeidsområde, ...

Tilleggstjenester for gravemelding

For deg som registrerer en henvendelse om gravemelding / kabelpåvisning for å klarere et arbeidsområde, ...

Har du spørsmål?

Hvilke regler gjelder i min kommune?

Det er over 350 kommer i Norge, og mange av disse har ulike regler for graving i både privat og offentlig grunn. I en del kommuner vil du få informasjon fra oss tilknyttet de ulike retningslinjene når du bestiller en Gravemelding/kabelpåvisning. Men felles for alle kommuner er at du leverer en gravesøknad i forkant før gravearbeidet settes i gang, dersom du skal grave i offentlig grunn.

Dersom du er en privatperson kan det være at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn. De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom.

I Ledningsportalen kan du søke om grave- og arbeidstillatelse, og registrere VA/Sanitærmelding for over 60 kommuner i Norge. Les mer om offentlige søknader her.

Kommuner vi ikke har avtale med må du selv ta kontakt med direkte. Du er selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.

Kan jeg grave uten gravemelding?

Du kan ikke grave uten en Gravemelding. Konsekvensene kan bli store dersom du ikke undersøker hvorvidt det ligger kabler i ditt graveområde. Materielle skader og personulykker kan i verste fall oppstå. I tillegg kan kritisk infrastruktur bli påvirket – og blant annet sykehus, skoler, næringsbygg kan få redusert drift. Dette kan også få store økonomiske konsekvenser for deg som eventuelt ikke har undersøkt området for kabler. Men dersom du sender inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen.

Hva er forskjellen på Gravemelding og offentlig søknad?

En Gravemelding beskriver den forespørselen som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned. I tilknytning til denne forespørselen kan man få utført en kabelpåvisning av Geomatikk. Den som graver har en undersøkelsesplikt i forhold til dette, og ved å sende inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen. En Gravemelding gir deg som graver ingen tillatelse til å grave i grunnen. Dette må avklares med den som er grunneier i det aktuelle området . I Ledningsportalen kan du søke om Gravemelding for over 190 netteiere i hele landet. Les mer om Gravemelding her.


En offentlig søknad er en søknad som må sendes til offentlige myndigheter for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på offentlig grunn. For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen – og ettersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Du må også sende inn en offentlig søknad dersom du skal utføre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg under og langs offentlig vei. Les mer om offentlige søknader her.

Hvordan kan jeg unngå graveskader?

Opprett en henvendelse om gravemelding-/kabelpåvisning via vår Ledningsportal. Du vil da få en tilbakemelding på hvorvidt det ligger kabler i området du skal grave i – og om kablene trengs å påvises (merkes opp) før arbeidet settes i gang. Om det noen netteiere Geomatikk ikke har avtale med er du pliktig til å ta kontakt med disse selv.

Gravemelding og kabelpåvisning

Offentlige søknader

Planlegging og prosjektering

Sentralt ledningseierregister

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no