Ny versjon av bestillingsløsningen i Ledningsportalen – tilpasset nye krav og vilkår

Den 1.juli ble ny versjon av bestillingsløsningen i Ledningsportalen lansert. Denne versjonen er tilpasset nye krav og vilkår i forbindelse med ledningsregistreringsforskriftens §§ 6 og 7. Under følger noen viktige punkter å få med seg i forbindelse med registrering av en gravehenvendelse i den nye løsningen:

  • Ved registrering av gravehenvendelse velger du som graveentreprenør ønsket tidspunkt for eventuell påvisning. Det har dukket opp et nytt felt i bestillingsportalen, med fargekoder du som bestiller må forholde deg til. Grønne felter viser påvisning som kan medføre gebyr, hvite felter viser gratis påvisning og grå felter kan ikke velges.
  • Velger du prioritert påvisning innen 5 virkedager, har en rekke ledningseiere bestemt at du må betale for tjenesten. I motsatt fall vil ledningseier betale for tjenesten. Ved bestilling i Ledningsportalen vil det klart fremgå om ønsket påvisningsdato vil kunne medføre betaling for deg eller ikke.
  • For utlevering av kart ved graving er byggherre er avgjørende for om det må betales gebyr. Hvis bestiller graver på vegne av en byggherre som er Grunneier, er tjenesten gratis. Hvis bestiller selv er Grunneier og ønsker å klarere egen eiendom, er bestiller selv å anse som byggherre, og tjenesten er gratis. Bestillere som ønsker klarert områder utenfor egen eller byggherres eiendom vil bli fakturert.
  • Enkelte ledningseiere har bestemt at det i visse tilfeller er tilstrekkelig å grave etter tilsendt ledningskart. Dersom du som Bestiller ønsker å sikre graveområdet ytterligere, kan du mot et gebyr velge å få utført påvisning til tross for at ledningseier kun utleverer kart.
  • Det er nå enklere å bestille tilleggstjenester som påvisning til fordel for kart, data til maskinstyring og ledningsmåling.

For mer informasjon om priser og vilkår i den nye bestillingsløsningen, se vår oppdaterte side her.

Vi har laget en instruksjonsvideo for hvordan de nye endringene vil fungere i praksis

Vi har også lansert en nettside hvor vi har samlet nyttig informasjon om den nye forskriften for deg. Besøk siden her.