Ny versjon av GeoGrav-appen ivaretar tilbakerapporteringsplikten

Ny funksjonalitet i GeoGrav-appen

01.juli 2022 trådte ledningsregistreringsforskriftens § 6 i kraft, og utbygger er nå pålagt en tilbakerapporteringsplikt til ledningseier. I forbindelse med den nye ledningsregistreringsforskriftens § 6 har vi tilpasset GeoGrav-appen til de nye kravene for de som utfører arbeid i grunnen.

Definisjon: Utbygger er den som planlegger eller skal utføre arbeider i nærheten av et ledningsanlegg. En graveentreprenør er i mange tilfeller å anse som en utbygger.

 

Krav til tilbakerapportering fra utbygger

Forskriftens § 6 stiller krav til at den som utfører arbeider i grunnen og avdekker et ledningsanlegg, skal rapportere resultatet av arbeidet tilbake til ledningseieren i henhold til standard utgitt av Statens kartverk. Dersom ledningsanlegget blir flyttet eller endret, skal utbygger stedfeste og dokumentere dette. I slike tilfeller kan utbygger bestille ledningsmåling i Ledningsportalen.

Dersom ledningsanlegget ikke blir flyttet eller endret på en annen måte som har betydning for stedfestingen, skal utbygger dokumentere dette. I henhold til veileder til forskriften er georefererte bilder tilstrekkelig dokumentasjon på ikke flyttet/endret kabel for å ivareta tilbakerapporteringskravet.

Det er ikke knyttet tilbakerapporteringsplikt til avdekket ledningsanlegg som ikke lar seg identifisere. Ved usikkerhet knyttet til eierskapet til avdekket ledningsanlegg, vil vi i Geomatikk kunne foreta en vurdering og videreformidle til mulig ledningseier.

Tilbakerapporteringsplikten gjelder kun offentlige ledningsanlegg. Det er ikke krav til tilbakerapportering for lokale ledningsanlegg som betjener færre enn 20 sluttbrukere utenfor offentlig veggrunn. Om flere forskjellige ledningsanlegg blir berørt av arbeidene som blir utført, skal det gis tilbakerapportering til hver enkelt ledningseier. Dersom den som utfører arbeidet i grunnen ikke vet hvilken ledningseier kablene tilhører, skal det tilbakerapporteres til oss i Geomatikk slik at vi kan oppdatere ledningseierne.

Frist for tilbakerapportering er etter forskriftens § 6 tjue virkedager etter at den aktuelle delen av ledningsanlegget er tildekket. Slik tilbakerapportering skal skje uten krav om betaling. Dersom ledningseier imidlertid ønsker annen tilbakerapportering enn det som fremgår av forskriften, som for eksempel er basert på andre formater, mer detaljert informasjon og med høyere nøyaktighet, kan utbygger kreve vederlag for dette.

 

Vi tilbyr funksjonalitet for tilbakerapportering av ikke flyttet kabel

Vi i Geomatikk ønsker å forenkle denne oppgaven for utbyggerne/graveentreprenørene, og har dermed tilpasset tjenestene våre til de nye kravene. Ny versjon av GeoGrav-appen ble lansert 01.juli og har funksjonalitet som forenkler utbyggers forpliktelser i forhold til tilbakerapportering av ikke flyttet kabel. Via en fotofunksjon i appen kan utbygger enkelt ta georefererte bilder som automatisk knyttes til ordren og som vil bli videreformidlet til aktuelle ledningseiere. Bildene blir gjort tilgjengelige for ledningseier i Innsynsportalen.

 

Instruksjonsvideo for tilbakerapportering i GeoGrav

.

Om GeoGrav-appen

GeoGrav-appen er Ledningsportalen i lommeformat. Appen er beregnet for entreprenører og firmaer som driver med graving, og hjelper deg med å holde oversikt over dine og firmaets graveprosjekter.

GeoGrav tilbyr nyttig funksjonalitet som for eksempel skaderapportering, varsling ved graving nær høyspent – og nå også tilbakerapportering av ikke flyttet kabel. Les mer om appens øvrige funksjonalitet for deg som utfører arbeider i grunnen, og se flere instruksjonsvideoer her.

Skann QR-kode med fin mobiltelefon for å laste ned GeoGrav-appen

Klikk på knappen fra din mobil for å laste ned GeoGrav-appen

 

Besøk informasjonssiden vår for mer detaljer

Vi har lansert en egen informasjonsside på våre nettsider hvor vi forsøker å samle mest mulig relevant og forståelig informasjon for de ulike aktørene – sjekk den ut og gi oss gjerne innspill om du savner noe! Klikk på bildet for å besøke nettsiden.

Laptop med skjermbilde av nettside

Les mer om ledningsregistreringsforskriftens §§ 2 til 5 som trådte i kraft 01.07.2021 her.