Planlegging og prosjektering

På denne siden finner du informasjon for deg som jobber med planlegging og prosjektering.

Velg det alternativet nedenfor som beskriver deg best for å komme i gang.

Jonas

Jeg trenger ledningsdata for planlegging

Ledningsinformasjon for deg som ikke skal grave, men som trenger en komplett oversikt over infrastrukturen i ditt planområde. Vi utleverer ledningsdata i vektorformat og PDF-format.

Jeg skal utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg eller legge nye kabler

Via KGrav registrere du dine planer, samt hvilket geografisk område det skal utføres arbeid i. Løsningen sørger blant annet for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering slik at netteiere kan legge kabler i samme grøft.

Jeg skal søke om tillatelse fra kommunen

Arbeider som er i berøring med offentlig grunn, og/eller utføres i kommuner med generell gravemeldingsplikt, krever tillatelse fra kommunen. Det samme gjelder dersom du skal gjøre arbeider på offentlige vann- og avløpsanlegg eller eksisterende ledningsanlegg i offentlig grunn. 

Jeg trenger påvisninger av kabler i mitt planområde

Unngå unødvendige graveskader ved å spørre lokale netteiere om hvor kabler og rør er gravd ned før du begynner å grave. 

Jeg ønsker å sjekke hvem som eier ledninger i mitt planområde

Få en oversikt over ledningseiere i Norge, og hvordan du kontakter dem på enklest mulig måte. 

Jeg ønsker å få konvertert egne ledningsdata til et annet format

Vi kan konvertere ledningsdata mellom ulike formater - slik som SOSI, SHAPE, DXF/DWG. Ønsker du å få konvertert mellom ulike ulike koordinatsystem kan vi også bistå med dette.

Jeg ser etter GIS-relaterte tjenester

Få hjelp med planlegging, prosjektering, registrering og ajourføring av ledningsnett.

I Ledningsportalen kan du registrere gravemelding for mange netteiere,
og søke om tillatelser fra kommunen på ett sted. 

Bjorn Steinar3

Hva er god nettdokumentasjon, og hva har det å si for deg som planlegger?

Å basere planlegging på mangelfull eller feilaktig informasjon kan få store konsekvenser. Vi er Norges ledende på nettdokumentasjon.

Alt på ett sted i Ledningsportalen

I Ledningsportalen kan du registrere gravemelding, bestille kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging, samt søke om ulike tillatelser fra kommunen og Statens Vegvesen. Du får full oversikt over prosjektene dine, og holder deg oppdatert på nyheter fra bransjen. 

Kart

Tilleggstjenester for Ledningsdata for planlegging

Ledningsdata for planlegging er en tjeneste vi tilbyr deg som skal planlegge/prosjektere. Tjenesten er med ...

Påvisning i stedet for kart – En tilleggstjeneste ved registrering av gravemelding

For deg som registrerer en henvendelse om gravemelding / kabelpåvisning for å klarere et arbeidsområde, ...

Tilleggstjenester for gravemelding

For deg som registrerer en henvendelse om gravemelding / kabelpåvisning for å klarere et arbeidsområde, ...

Har du spørsmål?

Hvilke regler gjelder i min kommune?

Det er over 350 kommer i Norge, og mange av disse har ulike regler for graving i både privat og offentlig grunn. I en del kommuner vil du få informasjon fra oss tilknyttet de ulike retningslinjene når du bestiller en Gravemelding/kabelpåvisning. Men felles for alle kommuner er at du leverer en gravesøknad i forkant før gravearbeidet settes i gang, dersom du skal grave i offentlig grunn.

Dersom du er en privatperson kan det være at du må levere en gravesøknad selv om du bare skal grave i privat grunn. De fleste kommuner har også en egen kommunal graveinstruks. Denne omhandler hovedsakelig graving på kommunens eiendom.

I Ledningsportalen kan du søke om grave- og arbeidstillatelse, og registrere VA/Sanitærmelding for over 60 kommuner i Norge. Les mer om offentlige søknader her.

Kommuner vi ikke har avtale med må du selv ta kontakt med direkte. Du er selv pliktig til å undersøke om hvilke regler som gjelder i din kommune.

Kan jeg grave uten gravemelding?

Du kan ikke grave uten en Gravemelding. Konsekvensene kan bli store dersom du ikke undersøker hvorvidt det ligger kabler i ditt graveområde. Materielle skader og personulykker kan i verste fall oppstå. I tillegg kan kritisk infrastruktur bli påvirket – og blant annet sykehus, skoler, næringsbygg kan få redusert drift. Dette kan også få store økonomiske konsekvenser for deg som eventuelt ikke har undersøkt området for kabler. Men dersom du sender inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen.

Hvorfor kan jeg ikke bruke prosjekteringskart når jeg skal grave?

Du kan ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette har å gjøre med at mye av infrastrukturen i Norge er dårlig dokumentert og i mange tilfeller har kablene usikker beliggenhet. Ofte må kablene påvises og lyttes opp for deretter å markeres på bakken før graving settes i gang. Flere av våre netteiere vi har avtale med stiller dessuten krav til påvisning før graving dersom du skal arbeide i nærheten av deres infrastruktur.

Skal du grave må du derfor benytte deg av tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Priser og vilkår

Offentlige søknader

Hjelp og support

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no