Samordning og koordinering

Hvordan kan planlegging og samarbeid bidra til å senke kostnader, og redusere antall skader på infrastrukturen? Har du tanker om samordning og koordinering? Send oss en epost!!

God nettdokumentasjon

Hva har vi å vinne på å koordinere graving?

Hvert år gjennomføres det mer enn 140.000 gravearbeider i Norge, og gravearbeider er kostbare. Oslo Economics (2015) anslår at den gjennomsnittlige kostnaden per gravearbeid er 35 000 – 100 000 kroner. Den totale kostnaden for gravearbeider estimeres til mellom 5 og 15 milliarder kroner årlig. 

Hvor mye og hvor ofte det graves har med andre ord stor betydning for infrastruktureiere og samfunnet i stort. Løsninger som gjenbruk av infrastruktur og samordning av graving har vist seg å kunne redusere antall gravearbeider. 

Hvordan bidrar vi til å få ned kostnadene ved graving – samtidig som vi får ned antall graveprosjekter?

Via vår KGrav-løsning sørger vi for at relevante netteiere blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering, slik at flere netteiere kan legge kabler i samme grøft. Les mer om løsningen her. 

Hvordan bidrar vi til å redusere antall graveskader?

Graveskader medfører store kostnader for samfunnet hvert år. Cirka 45% av alle graveskader som meldes inn til Geomatikk oppgis å være forårsaket av at informasjonsgrunnlaget var mangelfullt. Bare disse 45% koster samfunnet 25-50 millioner kroner i reparasjonskostnader årlig. 

Ved å forbedre informasjonsgrunnlaget bør det altså være mulig å redusere reparasjonskostnadene betraktelig. Samordning av graving og lettere tilgjengelig informasjon er tiltak som kan bidra til å forbedre informasjonsgrunnlaget, og dermed redusere antall skader. 

Har du spørsmål?

Hvordan kan jeg unngå graveskader?

Opprett en henvendelse om gravemelding-/kabelpåvisning via vår Ledningsportal. Du vil da få en tilbakemelding på hvorvidt det ligger kabler i området du skal grave i – og om kablene trengs å påvises (merkes opp) før arbeidet settes i gang. Om det noen netteiere Geomatikk ikke har avtale med er du pliktig til å ta kontakt med disse selv.

Hva er fordelen med koordinering av planer for gravearbeider – KGrav?

KGrav er en løsning for koordinering av planer for gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser. Fordelene er blant annet:

  • Redusere antall gravinger
  • Hindre unødig forringelse av veigrunnen
  • Redusere ulemper for publikum og næringsdrivende

Les mer om KGrav her.

Hvordan kan jeg bli en del av Samordnet Gravemeldingstjeneste

Ønsker du å beskytte din infrastruktur? Ta kontakt med med oss i marked

Hvordan kan jeg som netteier redusere antall graveskader?

Først og fremst gjelder det å beskytte sine kabler via god informasjon ut mot graveentreprenører, effektive løsninger og kabelpåvisning. Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike tjenestene vi kan tilby netteiere/ledningseiere.

Hva koster det å legge inn en plan i KGrav?

  • For ledningsaktører med full KGravtilgang koster det ingenting å legge inn en plan i KGrav
  • For privatpersoner eller aktører med begrenset tilgang til KGrav koster det 1950,- + mva per plan

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no