Samordning og koordinering

Hvordan kan planlegging og samarbeid bidra til å senke kostnader, og redusere antall skader på infrastrukturen? Har du tanker om samordning og koordinering? Send oss en epost!!

God nettdokumentasjon

Hva har vi å vinne på å koordinere graving?

Hvert år gjennomføres det mer enn 140.000 gravearbeider i Norge, og gravearbeider er kostbare. Oslo Economics (2015) anslår at den gjennomsnittlige kostnaden per gravearbeid er 35 000 – 100 000 kroner. Den totale kostnaden for gravearbeider estimeres til mellom 5 og 15 milliarder kroner årlig. 

Hvor mye og hvor ofte det graves har med andre ord stor betydning for infrastruktureiere og samfunnet for øvrig. Løsninger som gjenbruk av infrastruktur og samordning av graving har vist seg å kunne redusere antall gravearbeider. 

Hvordan bidrar vi til å få ned kostnadene ved graving – samtidig som vi får ned antall graveprosjekter?

Via vår KGrav-løsning sørger vi for at relevante netteiere blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering, slik at flere netteiere kan legge kabler i samme grøft. Les mer om løsningen her. 

Hvordan bidrar vi til å redusere antall graveskader?

Graveskader medfører store kostnader for samfunnet hvert år. Cirka 45% av alle graveskader som meldes inn til Geomatikk oppgis å være forårsaket av at informasjonsgrunnlaget var mangelfullt. Bare disse 45% koster samfunnet 25-50 millioner kroner i reparasjonskostnader årlig. 

Ved å forbedre informasjonsgrunnlaget bør det altså være mulig å redusere reparasjonskostnadene betraktelig. Samordning av graving og lettere tilgjengelig informasjon er tiltak som kan bidra til å forbedre informasjonsgrunnlaget, og dermed redusere antall skader. 

Har du spørsmål?

Hvordan kan jeg unngå graveskader?

Opprett en henvendelse om gravemelding-/kabelpåvisning via vår Ledningsportal. Du vil da få en tilbakemelding på hvorvidt det ligger kabler i området du skal grave i – og om kablene trengs å påvises (merkes opp) før arbeidet settes i gang. Om det noen netteiere Geomatikk ikke har avtale med er du pliktig til å ta kontakt med disse selv.

Hva er fordelen med koordinering av planer for gravearbeider – KGrav?

KGrav er en løsning for koordinering av planer for gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser. Fordelene er blant annet:

  • Redusere antall gravinger
  • Hindre unødig forringelse av veigrunnen
  • Redusere ulemper for publikum og næringsdrivende

Les mer om KGrav her.

Hvordan kan jeg bli en del av Samordnet Gravemeldingstjeneste

Ønsker du å beskytte din infrastruktur? Ta kontakt med med oss i marked

Hvordan kan jeg som netteier redusere antall graveskader?

Først og fremst gjelder det å beskytte sine kabler via god informasjon ut mot graveentreprenører, effektive løsninger og kabelpåvisning. Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike tjenestene vi kan tilby netteiere/ledningseiere.

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no