Levering av terrengmodell sammen med ledningsdata

Vi ønsker å gjøre jobben enklere for deg! Du kan nå bestille en terrengmodell sammen med høyderelaterte ledningsdata (dataene er hentet fra Nasjonal Detaljert Høydemodell / høydedata.no) .

Terrengmodell eksempel GIF 2.0

Levering av terrengmodell sammen med ledningsdata

Du kan bestille en terrengmodell (basert på kartverket nasjonale høydemodell) sammen med ledningsdataene vi utleverer. Ledningsdataene mangler ofte høydeverdi og vi kan tilordne estimerte dybdeverdier (Z-koordinater) på ledningsdataene ut fra terrengmodellen. Dybdeverdien vi tilegner ledningsdataene avhenger av fagområde og er standardiserte. Verdiene fremkommer i en tabell i registreringsskjemaet (se eventuelt grafikk nedenfor). Terrengmodellen leveres på standard DWG-format. Andre formater kan avtales. OBS: Legg merke til at dette er standardiserte høydeverdier, som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten.

Ledningsdataene skal fortsatt kun brukes som en orientering, og kvaliteten på innmålingen (nøyaktigheten) er fortsatt usikker tilknyttet store deler av infrastrukturen vi har. Det er også viktig å nevne at diameter og volum på objekttyper (slik som rør, skap, kummer etc.) ikke er generert. Disse visualiseres fortsatt som enkle punkter eller linjer. Geomatikk tar eventuelt kontakt for nødvendige avklaringer. Tjenesten koster kr 2200,- ekskl. mva. pr bestilling.

Hvordan bestiller jeg en terrengmodell sammen med ledningsdata?

Bestillingen registrerer man i Ledningsportalen, samtidig som man legger inn en henvendelse om ledningsdata for planlegging. Du får opp dette valget og kan huke av for denne tjenesten i slutten av registreringsskjemaet. Se eksempel nedenfor.

Bestilling av terrengmodell_Trim

Har du spørsmål?

Hvorfor kan jeg ikke bruke prosjekteringskart når jeg skal grave?

Du kan ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette har å gjøre med at mye av infrastrukturen i Norge er dårlig dokumentert og i mange tilfeller har kablene usikker beliggenhet. Ofte må kablene påvises og lyttes opp for deretter å markeres på bakken før graving settes i gang. Flere av våre netteiere vi har avtale med stiller dessuten krav til påvisning før graving dersom du skal arbeide i nærheten av deres infrastruktur.

Skal du grave må du derfor benytte deg av tjenesten Gravemelding/kabelpåvisning.

Hva er forskjellen på en henvendelse om Gravemelding/kabelpåvisning og ledningsdata for planlegging?

Den viktigste forskjellen er at du ikke kan grave med utgangspunkt i prosjekteringskart (ledningsdata for planlegging). Dette skyldes at ledningsdata kan ha dårlig kvalitet (unøyaktig beliggenhet). De fleste som bestiller ledningsdata for planlegging er enten rådgivende ingeniører, planleggere eller kommune – som trenger å vite hvordan man bør ta hensyn til eksisterende nett i forbindelse med planlegging og utbygging. Mange bestiller denne ledningsinformasjonen enten som SOSI eller DWG/DXF – format.

Sentralt ledningseierregister

Gravemelding / kabelpåvisning

Offentlige søknader

Ledningsmåling

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no