Netteier

På denne siden finner du informasjon for deg som er infrastruktureier

Våre løsninger hjelper deg med å beskytte infrastrukturen din - gjennom god samhandling med graveentreprenører, kommuner og publikum. 

01.juli 2022 trådte nye krav og vilkår i ledningsregistreringsforskriften i kraft

Netteier

Jeg skal utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg eller legge nye kabler

Via KGrav registrerer du dine planer, samt legger inn informasjon om hvilket område det skal arbeides i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering - slik at dere kan legge kabler i samme grøft.

Jeg skal søke om tillatelse fra kommunen

Arbeider som er i berøring med offentlig grunn, og/eller utføres i kommuner med generell gravemeldingsplikt, krever tillatelse fra kommunen. Det samme gjelder dersom du skal gjøre arbeider på offentlige vann og avløpsanlegg eller eksisterende ledningsanlegg i offentlig grunn. 

Jeg trenger bistand med å dokumentere ledningsnett i vårt NIS/GIS-system

Vi kan bistå netteiere, entreprenører og konsulenter med dokumentering av ledningsnett i for eksempel NIMS, NITRA, Smallworld, Telsis, Telme/Telemator, GeoNIS, OpenNIS, Netbas mfl.

Samordning og koordinering

Hvordan kan planlegging og samarbeid bidra til å senke kostnader, og redusere antall skader på infrastrukturen?

Hvordan beskytte infrastrukturen min

Hvordan oppstår skader på kabler og rør? Og hva kan gjøres for å unngå at det skjer?

God nettdokumentasjon

Hvordan bør et ledningsnett dokumenteres? Og hvordan kan ledningsmåling og bruk av GIS bidra til effektiv drift?

Enklere kommunikasjon og færre graveskader - vi vil ha deg med på laget! 

Tilleggstjenester for Ledningsdata for planlegging

Ledningsdata for planlegging er en tjeneste vi tilbyr deg som skal planlegge/prosjektere. Tjenesten er med ...

Påvisning i stedet for kart – En tilleggstjeneste ved registrering av gravemelding

For deg som registrerer en henvendelse om gravemelding / kabelpåvisning for å klarere et arbeidsområde, ...

Tilleggstjenester for gravemelding

For deg som registrerer en henvendelse om gravemelding / kabelpåvisning for å klarere et arbeidsområde, ...

Har du spørsmål?

Hvordan kan jeg bli en del av Samordnet Gravemeldingstjeneste

Ønsker du å beskytte din infrastruktur? Ta kontakt med med oss i marked

Hvordan kan jeg som netteier redusere antall graveskader?

Først og fremst gjelder det å beskytte sine kabler via god informasjon ut mot graveentreprenører, effektive løsninger og kabelpåvisning. Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike tjenestene vi kan tilby netteiere/ledningseiere.

I hvilke kommuner kan jeg levere en grave- / arbeidstillatelse eller VA / -sanitærmelding gjennom Ledningsportalen?

Vi har avtale med flere kommuner i Norge. På siden Publikumsportaler finner du en oversikt over alle kommunene vi samarbeider med, og hvor du kan levere enten en VA / -sanitærmelding eller grave- / arbeidstillatelse via Ledningsportalen vår!

Bli med på laget

Ledningsmåling

Oversikt over netteiere

Samordning og koordinering

GIS-tjenester

Priser og vilkår

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no