Tjenester, informasjon og nyheter for deg som jobber med ledninger og graving.

01.juli 2022 trer nye krav og vilkår i ledningsregistreringsforskriften i kraft

Ledninger i bakken to rør ny
 • Asset 2

  Jeg jobber med graving


 • Asset 3

  Jeg skal grave på egen eiendom

 • rørlegger-03

  Jeg er rørlegger

 • Asset 4

  Jeg jobber med planlegging / prosjektering

 • kommune-02

  Jeg er kommunal forvalter

 • Asset 6

  Jeg er netteier

Oversikt over netteiere

Ledningsdata for planlegging

Ledningsmåling

GIS-tjenester

Gravemelding og kabelpåvisning

Offentlige søknader

Hva Geomatikk ser Hva du ser

“For å unngå skader på kabler og rør, må du finne ut av hvor de ligger før du setter spaden i jorden. I Ledningsportalen kan du bestille kart og påvisning fra mer enn 170 netteiere omkring i Norge”

 

Dra slideren på bildet til venstre for å se hva vi ser - og hva du ser...

Ny funksjonalitet i GeoGrav-appen

Ny versjon av GeoGrav-appen ivaretar tilbakerapporteringsplikten

01.juli 2022 trådte ledningsregistreringsforskriftens § 6 i kraft, og utbygger er nå pålagt en tilbakerapporteringsplikt ...

Ny versjon av bestillingsløsningen i Ledningsportalen – tilpasset nye krav og vilkår

Den 1.juli ble ny versjon av bestillingsløsningen i Ledningsportalen lansert. Denne versjonen er tilpasset nye ...
Banner med tekst - oppsummering av webinar - Ledningsregistreingsforskriften

Oppsummering av webinar for graveentreprenører 09.06.22

I webinaret for graveentreprenører som ble avholdt på morgenen 09.juni hadde vi hele 1186 påmeldte ...

Rissa Kraftlag har utvidet avtalen med Geomatikk

Rissa Kraftlag har utvidet gravemelding- og påvisningsavtalen med Geomatikk til også å omhandle Osen kommune.

Helgeland Kraft Fiber har signert avtale om utlevering av ledningsdata for planlegging

Avtalen omfatter utlevering av ledningsdata for planlegging og prosjektering i SOSI, GML og PDF-format. Du kan bestille ...

Hålogaland Kraft Nett har utvidet avtalen med Geomatikk

Hålogaland Kraft Nett har utvidet avtalen med Geomatikk til også å omhandle Narvik kommune. Oppstart ...

FØLG OSS

Følg oss på sosiale medier!

Få viktige nyheter, nyttig informasjon, og invitasjoner til arrangementer, rett i innboksen med Geomatikks bransjebrev.

Ledningsportalen-small-logo2

Kundeservice telefon

09146
91509146

Teknisk support

810 33 400
support@geomatikk.no